Velg skriftstørrelse:LitenMediumStor
Lytt til Teksten
Forsiden
Søk i kommunens sider
 
Tjenester
Politikk
Klikk her får å åpne nettsiden
Klikk her får å gå til Lundefestivalens nettside

Oppheving av kokevarsel

 - 15.09.2014 - Tom Ragnar Pedersen

Kokevarsel fra Røst vannverk oppheves fra i dag 15.09.14. To etterfølgende analyseresultater viser at det ikke er farlige bakterier i vannet som er på nettet. Vannkvaliteten for øvrig er ikke normal og det må påregnes farge på vannet i en periode fremover. Tilbudet om tankvann vil derfor fortsette.

Det arbeides fortsatt med å få renseanlegget til å produsere optimalt.

Ledige stillinger helse 2014

 - 10.09.2014 - Hilde-Beate Johansen

Røst kommune har ledige stillinger ved Røst sykehjem og hjemmesykepleien.

Ønsker du jobb innenfor pleie- og omsorgsetaten så kan dette være en mulighet for deg!

Søknadsfrist 26.september 2014

Invitasjon til åpent informasjonsmøte om kommunereformen

 - 02.09.2014 - Hilde-Beate Johansen

Regjeringen har bebudet en større kommunesammenslåing i forbindelse med ny kommunereform i Norge. Denne vil også berøre Røst og i den forbindelse inviteres det til informasjonsmøte. Vi ønsker å høre hva befolkningen tenker om dette!

Tirsdag 9.september 2014 kl 18:00 i skolens aula 

Septiktømming høst 2014

 - 26.08.2014 - Hilde-Beate Johansen
Septiktømming høst 2014

Stokland bil as kommer i september for å tømme septiktanker.

Er det noen som skulle være interessert i å få tømt tanken sin?
Kontakt Røst kommune snarest på tlf 760 50 500 eller pr.epost til: lisa.jørgensen@rost.kommune.no

 

Ny vannforsyning.

 - 28.07.2014 - Elisabeth Mikalsen

Det er nå mulig å hente seg vann i vanntank som står plassert ved siden av trandamperiet. Tanken er merket med "vann".

25.07.2014  Kokevarsel.
23.07.2014  Skolerute 2014-2015
Selvbetjening
Kontaktinformasjon
 Besøksadr.:  : Rådhuset
 Postadr.:  : 8064 Røst
 e-post:  :
 Telefon:  : 76 05 05 00
 Faks:  : 76 05 05 01
   
 Org. nr.:  : 945 037 687
 Kommunenr.:  : 1856
   
 Bank ordinær:  : 4500 78 75839
 Bank skatt:  : 6345 06 18561
   
 Barnevern:  : 97 40 21 99
 : 90 76 90 39
 : 90 81 35 09
 Veterinærvakta:  : 75 56 52 60
Nyhetsbrev
Kryss av de nyhetsbrevene du ønsker:
 Nyheter fra Røst kommune
 Kulturkalenderen neste 3 uker
Angi din ePost-adresse:
 Du vil få en epost som du må bekrefte før nyhetsbrevene blir aktivert.
Klikk her for å åpne nettsiden
Klikk her for å åpne nettsiden
Røst kommune 8064 Røst Webredaktør:
Tlf: 76 05 05 00 Org.nr.: 945 037 687 Ansvarlig redaktør:
E-post: postkasse@rost.kommune.no   Løsning levert av: Web Services Technology AS