Velg skriftstørrelse:LitenMediumStor
Lytt til Teksten
Forsiden
Søk i kommunens sider
 
Tjenester
Politikk
Klikk her får å åpne nettsiden
Klikk her får å gå til Lundefestivalens nettside

De Eldres dag

 - 26.09.2014 - Hilde-Beate Johansen

I anledning FNs internasjonale dag for eldre inviterer Røst kommune og eldrerådet alle eldre til et arrangement torsdag 9.oktober 2014.
Arrangementet er gratis, men på grunn av bevertning er det nødvendig med påmelding. Frist for påmelding er satt til: Mandag 6.oktober

Vi starter i Alidahuset kl 10:30 og fortsetter på Fiskarheimen

Vannsituasjonen er normalisert

 - 22.09.2014 - Tom Ragnar Pedersen

Vannsituasjonen er nå tilbake til normal tilstand. Rensanlegget går nå som normalt og produserer en vannkvalitet som er innenfor kravene i drikkevannsforskriften.

Det vil fortsatt være en del vann på nettet som ikke har god nok kvalitet, men etter hvert som vannet forbrukes vil kvaliteten på nettvannet også øke. Det vil også bli foretatt utspylinger på hovednettet og kommunen vil ta fortløpende vannprøver for å sjekke kvaliteten. Som et ekstra tiltak vil vannet fortsatt bli tilsatt klor frem til fredag 26.09.14.

Tilbudet om vann fra tankvogn vil opphøre fra dags dato.

Rekruttering av nye fosterhjem

 - 19.09.2014 - Hilde-Beate Johansen

Bufetat, Fosterhjemstjenesten Bodø rekrutterer Fosterhjem fra Bindal i sør - til Tysfjord i nord!

Behovet for flere fosterhjem i Nordland er stort og alle som ønsker å bli fosterhjem trenger å få kunnskap om hva dette innebærer.

Om dette er noe for deg så ta gjerne kontakt for mere informasjon og en uformall prat.

Ledige stillinger helse 2014

 - 10.09.2014 - Hilde-Beate Johansen

Røst kommune har ledige stillinger ved Røst sykehjem og hjemmesykepleien.

Ønsker du jobb innenfor pleie- og omsorgsetaten så kan dette være en mulighet for deg!

Søknadsfrist 26.september 2014

Invitasjon til åpent informasjonsmøte om kommunereformen

 - 02.09.2014 - Hilde-Beate Johansen

Regjeringen har bebudet en større kommunesammenslåing i forbindelse med ny kommunereform i Norge. Denne vil også berøre Røst og i den forbindelse inviteres det til informasjonsmøte. Vi ønsker å høre hva befolkningen tenker om dette!

Tirsdag 9.september 2014 kl 18:00 i skolens aula 

28.07.2014  Ny vannforsyning.
25.07.2014  Kokevarsel.
23.07.2014  Skolerute 2014-2015
Selvbetjening
Kontaktinformasjon
 Besøksadr.:  : Rådhuset
 Postadr.:  : 8064 Røst
 e-post:  :
 Telefon:  : 76 05 05 00
 Faks:  : 76 05 05 01
   
 Org. nr.:  : 945 037 687
 Kommunenr.:  : 1856
   
 Bank ordinær:  : 4500 78 75839
 Bank skatt:  : 6345 06 18561
   
 Barnevern:  : 97 40 21 99
 : 90 76 90 39
 : 90 81 35 09
 Veterinærvakta:  : 75 56 52 60
Nyhetsbrev
Kryss av de nyhetsbrevene du ønsker:
 Nyheter fra Røst kommune
 Kulturkalenderen neste 3 uker
Angi din ePost-adresse:
 Du vil få en epost som du må bekrefte før nyhetsbrevene blir aktivert.
Klikk her for å åpne nettsiden
Klikk her for å åpne nettsiden
Røst kommune 8064 Røst Webredaktør:
Tlf: 76 05 05 00 Org.nr.: 945 037 687 Ansvarlig redaktør:
E-post: postkasse@rost.kommune.no   Løsning levert av: Web Services Technology AS